خواص گیاهان دارویی ودرمان بوسیله گیاهان وچگونه از گیاهان برای درمان استفاده میشود
 سوزش زبان و خشکی زبان

 

Mouth.gifسوزش زبان وخشکی زبان

گاهی زبان دچار سوزش میگردد اگر این سوزش با بزرگی زبان و سرعت نبض..

وتلخی دهان همراه باشد علت ان از زیادی مواد صفراوی در خون ویا زیادی

حرارت کبد ازحالت طبیعی میباشد .....

می توان تخم خرفه را کوبیده با لعاب به دانه مخلوط کرده وان را فشار داده

تا شیره ان گرفته شود ومرتب روی زبان نگهدارند تا ناراحتی مرتفع گردد..

 

خشکی زبان

گاهی زبان دچار خشکی میشود اگر این خشکی با عطش زیاد وزردی ادرار همراه

 باشددلیل بر گرم وخشک بودن مزاج بیمار است..

مداوای این حالت نیز با مصرف گل بنفشه.. بارهنگ.. وسپستان وعناب وبه دانه

ونیلوفر ابی را میتوان در مقداری اب  جوش گذاشته بعد از ۱۰ دقیقه میل کنید

ویا از میوهای سرد مثل اب انار واب هندوانه استفاده کرد یا از لعاب اسفرزه در داخل

دهان نگهدارند  ویا غرغره کنند بیماری رفع میشود

 

 

 

|+| نوشته شده توسط محمد در ۸۹/۰۳/۲۴  |
 
 
بالا